Çiftliklerinizde
girdilerinizi optimize
ederek önemli miktarda
su, enerji ve iş gücü
tasarrufu sağlayabilirsiniz.

Doğru miktarda,
Doğru yerde,
Doğru zamanda

 
 

Çiftliklerinizde
girdilerinizi optimize
ederek önemli miktarda
su, enerji ve iş gücü
tasarrufu sağlayabilirsiniz.

Doğru miktarda,
Doğru yerde,
Doğru zamanda

SULAMA İSTASYONU

Günümüzde iklimlerin değişmesi ile yağışlar azalmakta ve mevcut su kaynaklarının da yanlış kullanımı ile beraber dünyada su rezervleri hızla tükenmektedir. Aynı zamanda çiftçilerin sulama programları herhangi bir veriye dayanmadan yapılmakta ve yapılan sulamaların toprağın altında nasıl bir iz bıraktığı konusunda net bir bilgi bulunmamaktadır. Bu değişen iklim şartlarında çiftçilerin; doğru sulama programı uygulayabilmeleri için mevcut sulamalarının toprak altına olan etkisini birebir görmeye daha da önemlisi, tarımsal diğer veriler ile entegre edilerek anlamlandırılmasına ihtiyaçları vardır. 

Çiftçilerin hayatındaki şartlar her geçen gün zorlaşmakta ve daha doğru sulama yapabilmeleri için önlerinde ciddi engeller bulunmaktadır. 

İklimler değişiyor

Su kaynakları her geçen gün azalmaktadır.

Geleneksel sulama yöntemleri geçerliliğini yitirdi

 Tüm saha, toprak ve iklim şartları değişiyor.

Çiftçilerin tarımsal veriye erişimi sınırlı

Çiftçiler yeterince teknoloji kullanmadığından hava ve toprak ile ilgili verilere yeterince erişimi bulunmamaktadır.

Yüksek yatırım maliyetleri

Tarım teknolojileri oldukça pahalı olduğundan çiftçi istediği ölçekte yatırım yapamamaktadır.

Yetersiz insan kaynağı

Çiftliklerde karmaşık teknolojik ürünleri kullanabilecek insan kaynağı bulunmamaktadır.

Manuel insan hataları

Çiftliklerde işler manuel iş gücüne dayalı yapılmakta ve bu yöntem ciddi hatalara sebep olmaktadır.

İşte bu yüzden biz Topraq olarak kiralama iş modeliyle bir sulama istasyonu ortaya çıkardık.

Amacımız, çiftçilerimizin mümkün olabilecek en doğru sulama kararlarını , en düşük maliyet ile uygulayabilmesine yardımcı olmak.

Çiftçiler, benzersiz teknolojimizi kullanarak, toprak altı nem ve sıcaklığı hakkında gerçek zamanlı bilgi alabilir ve yaptıkları her sulamanın toprak altına olan etkisini net bir şekilde gözlemleyebilir.

Aktif köklerin seviyesi
Gerçekleşen yağış miktarı ve toprağın altına etkisi
Günlük Ürün Su Kullanımı
ET0 hesaplamaları
Doyum Noktası
Tarla Kapasitesi
Kritik Seviye
Solma Noktası
Sulama Başlatma Seviyesi
Sulama Kapatma Seviyesi

Ana amacımız, yukarıda hesapladığımız veri setleri ile çiftçilerimizin sulama karar süreçlerini kolaylaştırmak ve bu işin yükünü teknoloji ile çözebilmektir.